Forum | Recomandam.ro

Trasee autobuze RATB

Offline adminrec

  • *****
  • 45
  • @Mall
Trasee autobuze RATB
« : Martie 09, 2019, 06:16:03 p.m. »
Trasee autobuze RATB
--

101.
(ducere): Bucur Obor, Şos. Colentina, Str. Ziduri Moşi, Şos. Pantelimon, Bd. Chisinau, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

          (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chişinău, Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor.

Autobaza: Titan

 

102.
(ducere): Bd. Basarabia, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Pod Vitan, Şos. Vitan Bârzeşti, Str. Serg. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Şos. Giurgiului, Str. Gării Progresu, Gara Progresu.

           (întoarcere): Gara Progresu, Str. Gării Progresu, Şos. Giurgiului, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Str. Serg. Ion Iriceanu, Şos. Vitan Bârzeşti, Pod Vitan, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuşi, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia.

Autobaza: Titan

 

103.
Republica, Str. Industriilor, Str. Drumul între Tarlale, Isovolta S.A..

Autobaza: Titan

 

104.
(ducere): Opera Naţională, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi, Şos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Şos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

           (întoarcere): Cora Pantelimon, Şos. Dudeşti-Pantelimon, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Opera Naţională.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 1: Ferentari

 

105.
(ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvesti, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, Piaţa Gării de Nord, Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziţiei, Piaţa Montreal, Piaţa Presei Libere.

           (întoarcere): Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Gara de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, Podul Grozăvesti, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Braşov, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Ferentari

 

106.
(ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Str. Ghirlandei, Str. Mărgelelor, Str. Părăluţelor, Str. Tufănelelor, Str. Cătinei, Cartier Roşu.

           (întoarcere): Cartier Roşu, Str. Piscul Crăsani, Str. Părăluţelor, Str. Mărgelelor, Str. Ghirlandei, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Şos. Virtutii, Lujerului.

Autobaza: Militari

 

112.
(ducere): Complex Colosseum, Şos. Chitila, Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureş, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureştii – Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculeşti, Şos. Străuleşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. N. Caramfil, Şos. Pipera, C.F.R. Constanţa.

        (întoarcere): C.F.R. Constanţa, Şos. Pipera, Str. N. Caramfil, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Străuleşti, Str. Băiculeşti, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Bucureştii - Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului, Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureştii - Noi, Str. Truşeşti, Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureştii - Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng, Bd. Laminorului, Şos. Chitilei, Complex Colosseum.

Autobaza: Pipera

 

116.
(ducere): Gara Progresu, Str. Gării Progresu, Şos. Giurgiului, Str. Luică, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Şos.Olteniţei, Piaţa Eroii Revolutiei, Cal. Şerban Vodă, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piaţa Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Cal. Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Olteniţei, Bd. C-tin- Brâncoveanu, Str. Luică, Şos. Giurgiului, Str. Gării Progresu, Gara Progresu.

Autobaza: Ferentari

 

117.
(ducere): Piaţa Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, Str. Năsăud, Cal. Ferentarilor, Şos. Sălaj, Cartier Confort Urban.

           (întoarcere): Cartier Confort Urban, Şos. Sălaj, Str. Bacău, Str. Humuleşti, Şos. Sălaj, Cal. Ferentarilor, Str. Năsăud, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Sfânta Vineri.

Autobaza: Alexandria

 

122.
(ducere): Cartier Latin, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartier Latin.

Autobaza: Alexandria

 

123.
(ducere):    Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Pod Cotroceni, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

         (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza 1: Nordului

Autobaza 2: Obregia

 

124.
(ducere): Opera Naţională, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Şos. Vitan-Bârzeşti, Şos. Olteniţei, Romprim.

           (întoarcere): Romprim, Şos. Olteniţei, Şos. Vitan-Bârzeşti, Splaiul Unirii (malul stâng), Şos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Opera Naţională.

Autobaza: Ferentari

 

125.
I.M.G.B Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Şos. Berceni, Şoseaua de Centură, Silflor Move.

Autobaza: Ferentari

 

126.
(ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piaţa Romană.

           (întoarcere): Piaţa Romană,  Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piaţa George Enescu, Cal. Ştirbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budişteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Str. Braşov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza : Ferentari

 

131.
(ducere): Complex Comercial Băneasa, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Str. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Al. Lahovary, Bd. G-ral. Gh. Magheru, Piaţa Romană.

           (întoarcere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel Kisseleff, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

133.
(ducere): Gara Basarab, Şos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Şos. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Cal. Griviţei, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Foişorul de Foc, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Cal. Văcăreştilor, Bd. Tineretului.

         (întoarcere): Bd. Tineretului, Cal. Văcăreştilor, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Str. Traian, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

Autobaza: Ferentari

 

135.
(ducere): C.F.R. Constanţa, Şos. Pipera, Cal. Floreasca, Şos. Mihai Bravu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Foişorul de Foc, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

           (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Polonă, Cal. Floreasca, Şos. Pipera, C.F.R. Constanţa.

Autobaza: Pipera

 

136.
(ducere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, Str. Izvor, Str. B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Pod Izvor.

           (întoarcere): Pod Izvor, Splaiul Independenţei, Bd. Libertăţii, Cal. 13 Septembrie, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timişoara, C.E.T. Vest – Militari.

Autobaza: Militari

 

137.
(ducere): Carrefour Militari, Şoseaua de Centură, Complex West Park, Autostrada Bucureşti – Pitesti, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moineşti, Bd. Timişoara, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Bd. Timişoara, Str. Moineşti, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucureşti – Pitesti, Carrefour Militari.

Autobaza 1: Militari

Autobaza 2: Ferentari

 

138.
(ducere): Cartierul Militari Residence, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Municipiul Bucureşti, Drumul Osiei, Auchan Militari, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moineşti, Bd. Timişoara, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Bd. Timişoara, Str. Moineşti, Bd. Iuliu Maniu, Auchan Militari, Drumul Osiei, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

139.
(ducere): Zeţarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Str. Cap. Preda, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Drumul Sării, Str. Lt. Av. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul.

  (întoarcere): Piaţa Leul, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Zeţarilor.

Autobaza: Ferentari

 

141.
Zeţarilor, Prel. Ferentarilor, Cal. Ferentari, Bd. Pieptănari, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Olteniţei, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

Autobaza: Ferentari

 

143.
(ducere): Baicului, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Bucur – Obor.

           (întoarcere): Bucur - Obor, Şos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Dumitru Slugeru, Str. Paharnicul Turturea, Str. Baicului, Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Şos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Floreasca

 

149.
Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Mărăşti, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculeşti, Şos. Străuleşti, Str. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

162.
(ducere): Gara Basarab, Şos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Şos. Crângaşi, Bd. Constructorilor, Cal. Giuleşti, Drumul Săbăreni, Drumul Gării, Magaziile C.F.R. 16 Februarie.

           (întoarcere): Magaziile C.F.R. 16 Februarie, Drumul Gării, Drumul Săbăreni, Cal. Giuleşti, Bd. Constructorilor, Şos. Crângaşi, Cal. Giuleşti, Şos. Orhideelor, Gara Basarab.

Autobaza : Militari

 

163.
(ducere): Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Cal. Ştirbei-Vodă, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Şos. Crângaşi, Bd. Constructorilor, Cal. Giuleşti, Cartier Giuleşti-Sârbi.

           (întoarcere): Cartier Giuleşti-Sârbi, Str. Răsadniţei, Str. Sculptorilor, Str. Entuziasmului, Cal. Giuleşti, Bd. Constructorilor, Şos. Crângaşi, Cal. Giuleşti, Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan.

Autobaza : Militari

 

168.
(ducere): Cartier Constantin Brâncuşi, Aleea Cuminţenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Porta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod. Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piaţa Romană.

          (întoarcere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Cartier Constantin Brâncuşi.

Autobaza: Alexandria

 

173.
(ducere): Piaţa Eroii Revoluţiei, Cal. Şerban-Vodă, Şos. Viilor, Str. Odoarei, Cal. Rahovei, Str. Mihail Sebastian, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Valea Argeşului.

           (întoarcere): Valea Argeşului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Braşov, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Cal. Rahovei, Str. Odoarei, Şos. Viilor, Str. Mitropolit Dosoftei, Piaţa Eroii Revoluţiei.

Autobaza 1: Militari

Autobaza 2: Ferentari

 

178.
(ducere):  Cartierul Militari Residence, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Municipiul Bucureşti, Drumul Osiei, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Şos. Virtutii, Şos. Crângaşi, Cal. Giuleşti, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei - Vodă, Sala Palatului.

           (întoarcere): Sala Palatului, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budişteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, Cal. Giuleşti, Podul Grant, Şos. Crângaşi, Şos. Virtuţii, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Drumul Osiei, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

182.
(ducere): Gara de Nord 2, Bd. Gh. Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Dorobanţilor, Str. Aviator Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P. I. Ceaikowski, Bd. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Şos. Colentina, Şos. Fundeni, Institutul Oncologic.

           (întoarcere): Institutul Oncologic, Şos. Fundeni, Şos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Bd. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Aviator Radu Beller, Piaţa Dorobanţilor, Cal. Dorobanţilor, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Şos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviţei, Gara de Nord 2.

Autobaza: Nordului

 

185.
(ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Drumul Cooperativei, Str. Arefului, Str. Dantelei, Str. Lavei, Cimitirul Ghencea 3.

         (întoarcere): Cimitirul Ghencea 3, Drumul Cooperativei, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Militari

 

202.
Cora Pantelimon, Şos. Dudeşti - Pantelimon, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Şos. Vergului, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuşi, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Şos. Vergului, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

205.
(ducere): Laromet, Şos. Bucureşti - Târgovişte, Str. Ghe. Ionescu-Siseşti, Str. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzeşti, Şos. Polizu, Cal. Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Gara de Nord 2.

         (întoarcere): Gara de Nord 2, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gh. Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisselef, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Siseşti, Şos. Bucureşti - Târgovişte, Strandul Străuleşti.

Autobaza: Nordului

 

216.
Gara Progresul, Şos. Gării Progresu, Şos. Giurgiului, Str. Anghel Moldoveanu, Str. Tudor Gociu, Str. Acţiunii, Str. Pogoanelor, Str. Luică, Str. Zeţari, Zeţarilor.

Autobaza: Ferentari

 

220.
(ducere): Piaţa Rahova, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Şos. Sălaj, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Zeţarilor, Str. Anghel Alexandru, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

         (întoarcere): I.M.G.B. – Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Str. Cap. Preda, Piaţa Rahova.

Autobaza: Ferentari

 

221.
(ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Bd. Timişoara, C.E.T. Vest – Militari.

         (întoarcere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timişoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Braşov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Militari

 

222.
Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartierul Latin.

Autobaza: Alexandria

 

223.
(ducere): C.E.T. Sud - Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Şos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept), Cartier Rezidenţial Splaiul Unirii.

         (întoarcere): Cartier Rezidenţial Splaiul Unirii, Splaiul Unirii (malul drept), Pod Şoseaua de Centură, Splaiul Unirii (malul stâng), Şos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud - Vitan.

Autobaza: Titan

 

226.
(ducere): Depoul R.A.T.B. Alexandria, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

         (întoarcere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Şos. Alexandriei, Depoul R.A.T.B. Alexandria.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Militari

 

227.
(ducere): Depoul Alexandria, Şos. Alexandriei, Şos. Bucureşti-Măgurele, Str. Caracal, Str. Teiuş, Şos. Alexandriei, Str. Pucheni, Cartier Confort Urban.

         (întoarcere): Cartier Confort Urban, Şos. Sălaj, Str. Muntii Carpati, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru Vasile, Şos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Autobaza: Alexandria

 

232.
(ducere): Auchan Berceni, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Şos. Berceni, Şos. Olteniţei, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piaţa Unirii.

           (întoarcere): Piaţa Unirii, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Dr. C-tin. Istrate, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Olteniţei, Şos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Auchan Berceni.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Obregia

 

236.
(ducere): Divertiland, Complex Comercial West Park, Autostrada Bucureşti – Pitesti, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Spitalul Universitar.

         (întoarcere): Spitalul Universitar, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucureşti – Pitesti, Carrefour Militari, Şoseaua de Centură, Complex Comercial West Park, Divertiland.

Autobaza: Militari

 

243.
(ducere): Cora Pantelimon, Şos. Dudeşti - Pantelimon, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Bd. Chişinău, Pasaj Doamna Ghica, Str. Doamna Ghica, Lacul Tei.

        (întoarcere): Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Pasaj Doamna Ghica, Bd. Chişinău, Şos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

246.
Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Theodor Pallady, Drumul între Tarlale, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Granitul S.A..

Autobaza: Titan

 

253.
Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. C-tin. Brâncuşi, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Şos. Morarilor, Şos. Fundeni, Şos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni.

Autobaza: Floreasca

 

261.
(ducere): Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Mărăşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Siseşti, Str. Câmpinita, Str. Jandarmeriei, Complex Comercial Băneasa.

           (întoarcere): Complex Comercial Băneasa, Str. Jandarmeriei, Bd. Oaspetilor, Str. Ghe. Ionescu-Siseşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Piaţa Presei Libere.

Autobaza: Nordului

 

268.
(ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989.

         (întoarcere): Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Militari

 

282.
(ducere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Cal. Griviţei, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Dorobanţilor, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikowski, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Str. Maior Vasile Băcilă, Cartier Fundeni.

         (întoarcere): Cartier Fundeni, Str. Pescarilor, Str. Maior Vasile Băcilă, Şos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Piaţa Dorobanţilor, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza: Floreasca

 

300.
(ducere): Piaţa Clăbucet, Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piaţa George Enescu, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu.

         (întoarcere): Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Clăbucet.

Autobaza: Pipera

 

301.
(ducere): Jolie Ville Băneasa, Str. Erou Iancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd. Alexandru Nasta, Bd. Liviu Librescu, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

         (întoarcere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Bd. Liviu Librescu, Bd. Alexandru Nasta, Aleea Privighetorilor, Str. Erou Iancu Nicolae, Băneasa S.A..

Autobaza: Pipera

 

302.
Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Şos. Alexandriei, Str. Cristalului, Str. Diamantului, Cartier Fortuna Residence.

Autobaza: Ferentari

 

303.
Depoul Alexandria, Şos. Alexandriei, Şos. Bucureşti-Măgurele, Pecinişca.

Autobaza: Alexandria

 

304.
Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Mărăşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Şos. Odăii, Şos. Bucureşti – Târgovişte, Laromet.

Autobaza: Nordului

 

311.
Faur, Poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Şos. Câmpia Libertăţii, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti.

Autobaza: Titan

 

312.
(ducere): Piaţa de Gros Bucureşti, Drumul Dealul Bradului, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Emil Racoviţă, Str. Serg. Niţu Vasile, Cal. Văcăreştilor, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piaţa Unirii.

           (întoarcere): Piaţa Unirii, Splaiul Unirii, Cal. Văcăreştilor, Str. Serg. Niţu Vasile, Str. Emil Racoviţă, Str. Turnu Măgurele, Şos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Drumul Dealul Bradului, Piaţa de Gros Bucureşti.

Autobaza: Obregia

 

313.
(ducere): Turnu Măgurele, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Niţu Vasile, Cal. Văcăreştilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piaţa Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Cal. Văcăreştilor, Str. Serg. Niţu Vasile, Bd. Alex. Obregia, Turnu Măgurele.

Autobaza: Obregia

 

323.
Zeţarilor, Prel. Ferentarilor, Str. TopOraşi, Şos. Giurgiului, Piaţa Eroii Revolutiei, Cal. Şerban – Vodă, Bd. Gh. Şincai, Pod Timpuri Noi.

Autobaza: Ferentari

 

327.
(ducere): Şcoala Generală nr. 141, Str. Munţii Carpaţi, Şcoala Generală nr. 127.

        (întoarcere): Şcoala Generală nr. 127, Str. Munţii Carpaţi, Şos. Sălaj, Str. Amurgului, Şcoala Generală nr. 127.

Autobaza: Alexandria

Circulă NUMAI în zilele lucrătoare, pe parcursul anului şcolar. Acces permis NUMAI elevilor Şcolii Generale nr. 141, care învaţă provizoriu în Şcoala Generală nr. 127.

 

330.
(ducere): Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Mărăşti, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Şos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Şos. Ştefan cel Mare, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăşti, Piaţa Montreal, Piaţa Presei Libere.

Autobaza: Titan

 

331.
(ducere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Cartier Dămăroaia.

           (întoarcere): Cartier Dămăroaia, Str. Nataţiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

Autobaza: Nordului

 

331bis.
(ducere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Str. Nataţiei, Str. Piatra Morii, Str. Coralilor, Şos. Străuleşti, Petrom City.

           (întoarcere): Petrom City, Str. Coralilor, Str. Piatra Morii, Str. Nataţiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

Autobaza: Nordului

 

335.
(ducere): Complex Comercial Băneasa, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Iancului, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon, Bd. Chişinău, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Chişinău, Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Piaţa Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Şos. Ştefan cel Mare, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza 1: Titan

Autobaza 2: Floreasca

 

336.
(ducere): Complex Comercial Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Piaţa Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti.

           (întoarcere):  Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Complex Comercial Apusului.

Autobaza: Militari

 

361.
(ducere): Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kiseleff, Arcul de Triumf, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Victoriei, Cal. Victoriei, Podul Naţiunile Unite, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Piaţa Constituţiei, Bd. Unirii, Aleea III, Piaţa Unirii 2.

           (întoarcere): Piaţa Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kiseleff, Piaţa Presei Libere.

Autobaza: Nordului

Nu opreşte în toate staţiile de pe traseu!

 

 

362.
(ducere): Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kiseleff, Arcul de Triumf, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Victoriei, Cal. Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţie (malul drept), Piaţa Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Cal. Victoriei, Piaţa Naţiunile Unite, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Piaţa Regina Maria, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Parcul Carol I.

           (întoarcere): Parcul Carol I, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mirecea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Cal. Moşilor, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Str. Traian, Foişorul de Foc, Bd. Ferdinand I, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kiseleff, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Gara Băneasa, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Piaţa Presei Libere.

Autobaza: Floreasca

Nu opreşte în toate staţiile de pe traseu!

 

368.
(ducere): Piaţa Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piaţa George Enescu, Cal. Ştirbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budişteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

           (întoarcere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Floreasca

 

381.
Piaţa Reşiţa, Str. Reşiţa, Str. Izvorul Rece, Str. Serg. Niţu Vasile, Cal. Văcăreştilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Piaţa 21 Decembrie, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei.

Autobaza 1: Floreasca

Autobaza 2: Obregia

 

385.
(ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Piaţa Arsenalului, Str. Izvor, Bd. Libertăţii, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piaţa Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei, Pod Izvor, Splaiul Independenţei, Bd. Libertăţii, Str. Izvor, Piaţa Arsenalului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

601.
(ducere): Semănătoarea, poarta 2, Splaiul Independenţei (malul drept), Piaţa Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti.

           (întoarcere): Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei (malul stâng), Str. G-ral. Petre Popovăţ, Şos. Virtuţii, Splaiul Independenţei (malul drept), Semănătoarea, poarta 2.

Autobaza: Nordului

 

605.
(ducere): Complex Comercial Băneasa, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Bd. Aerogării, Str. Aviator Şerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Cal. Moşilor, Str. Sfânta Vineri, Piaţa Sfânta Vineri.

         (întoarcere): Piaţa Sfânta Vineri, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Cal. Moşilor, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Str. Aviator Şerbănescu, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Nordului

 

668.
(ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei (malul stâng), Pod Cotroceni.

         (întoarcere): Pod Cotroceni, Splaiul Independeţei (malul drept), Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

682.
(ducere): Baicului, Şos. Gării Obor, Str. Ziduri Moşi, Şos. Colentina, Şos. Andronache, Str. Periş, Str. Cornişei, Escalei.

              (întoarcere): Escalei, Str. Cornişei, Str. Menţiunii, Str. Oituz, Str. Zamfir Nicolae, Str. Gherghiţei, Şos. Colentina, Str. Ziduri Moşi, Şos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza: Pipera

 

696.
(ducere): Prof. Dr. Rainer, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Splaiul Independenţei (Malul stâng), Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Şos. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

              (întoarcere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Str. Witting, Cal. Plevnei, Cal. Şerban - Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Prof. Dr. Rainer.

Autobaza: Floreasca

 

697.
Mezeş, Şos. Chitilei, Bd. Bucureştii - Noi, Şos. Bucureşti - Târgovişte, Şoseaua de Centură.

Autobaza: Pipera

 

 

698.
(ducere): Pod Timpuri Noi, Bd. Ghe. Şincai, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei.

              (întoarcere): Piaţa Victoriei, Cal. Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. B.P. Haşdeu, Str. Izvor, Bd. Libertăţii, Piaţa Regina Maria, Bd. Regina Maria, Aleea III, Piaţa Unirii 3, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Ghe. Şincai, Splaiul Unirii, Pod Timpuri Nor.

Autobaza: Titan

Nu opreşte în toate staţiile de pe traseu!


--
Ref: http://www.transport-in-comun.ro