Forum | Recomandam.ro

Mesaje Recente

Pagini: [1] 2 3 ... 10
1
Servere si Retelistica [Zona IT & Datacenter] / Installation of Lutris in Linux Desktops
« Ultimul mesaj de Madox Martie 21, 2019, 05:54:56 a.m. »
Installation of Lutris in Linux Desktops

On Ubuntu and Derivatives
$ ver=$(lsb_release -sr); if [ $ver != "18.10" -a $ver != "18.04" -a $ver != "16.04" ]; then ver=18.04; fi
$ echo "deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/strycore/xUbuntu_$ver/ ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/lutris.list
$ wget -q https://download.opensuse.org/repositories/home:/strycore/xUbuntu_$ver/Release.key -O- | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install lutris


On Debian
$ echo "deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/strycore/Debian_9.0/ ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/lutris.list
$ wget -q https://download.opensuse.org/repositories/home:/strycore/Debian_9.0/Release.key -O- | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install lutris
​​

On Fedora
$ sudo dnf install lutris--2
Turism si calatorii / Trasee autobuze RATB
« Ultimul mesaj de adminrec Martie 09, 2019, 06:16:03 p.m. »
Trasee autobuze RATB
--

101.
(ducere): Bucur Obor, Şos. Colentina, Str. Ziduri Moşi, Şos. Pantelimon, Bd. Chisinau, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarului, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

          (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chişinău, Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor.

Autobaza: Titan

 

102.
(ducere): Bd. Basarabia, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Pod Vitan, Şos. Vitan Bârzeşti, Str. Serg. Ion Iriceanu, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Şos. Giurgiului, Str. Gării Progresu, Gara Progresu.

           (întoarcere): Gara Progresu, Str. Gării Progresu, Şos. Giurgiului, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Str. Serg. Ion Iriceanu, Şos. Vitan Bârzeşti, Pod Vitan, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, Str. Fizicienilor, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuşi, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia.

Autobaza: Titan

 

103.
Republica, Str. Industriilor, Str. Drumul între Tarlale, Isovolta S.A..

Autobaza: Titan

 

104.
(ducere): Opera Naţională, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi, Şos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Şos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

           (întoarcere): Cora Pantelimon, Şos. Dudeşti-Pantelimon, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Opera Naţională.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 1: Ferentari

 

105.
(ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Str. Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Podul Grozăvesti, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, Piaţa Gării de Nord, Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziţiei, Piaţa Montreal, Piaţa Presei Libere.

           (întoarcere): Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Gara de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, Podul Grozăvesti, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Braşov, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Ferentari

 

106.
(ducere): Lujerului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Str. Ghirlandei, Str. Mărgelelor, Str. Părăluţelor, Str. Tufănelelor, Str. Cătinei, Cartier Roşu.

           (întoarcere): Cartier Roşu, Str. Piscul Crăsani, Str. Părăluţelor, Str. Mărgelelor, Str. Ghirlandei, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Şos. Virtutii, Lujerului.

Autobaza: Militari

 

112.
(ducere): Complex Colosseum, Şos. Chitila, Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureş, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureştii – Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculeşti, Şos. Străuleşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. N. Caramfil, Şos. Pipera, C.F.R. Constanţa.

        (întoarcere): C.F.R. Constanţa, Şos. Pipera, Str. N. Caramfil, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Străuleşti, Str. Băiculeşti, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Bucureştii - Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului, Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureştii - Noi, Str. Truşeşti, Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureştii - Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng, Bd. Laminorului, Şos. Chitilei, Complex Colosseum.

Autobaza: Pipera

 

116.
(ducere): Gara Progresu, Str. Gării Progresu, Şos. Giurgiului, Str. Luică, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Şos.Olteniţei, Piaţa Eroii Revolutiei, Cal. Şerban Vodă, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piaţa Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Cal. Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Olteniţei, Bd. C-tin- Brâncoveanu, Str. Luică, Şos. Giurgiului, Str. Gării Progresu, Gara Progresu.

Autobaza: Ferentari

 

117.
(ducere): Piaţa Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, Str. Năsăud, Cal. Ferentarilor, Şos. Sălaj, Cartier Confort Urban.

           (întoarcere): Cartier Confort Urban, Şos. Sălaj, Str. Bacău, Str. Humuleşti, Şos. Sălaj, Cal. Ferentarilor, Str. Năsăud, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Sfânta Vineri.

Autobaza: Alexandria

 

122.
(ducere): Cartier Latin, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartier Latin.

Autobaza: Alexandria

 

123.
(ducere):    Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Pod Cotroceni, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

         (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza 1: Nordului

Autobaza 2: Obregia

 

124.
(ducere): Opera Naţională, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal. Vitan, Şos. Vitan-Bârzeşti, Şos. Olteniţei, Romprim.

           (întoarcere): Romprim, Şos. Olteniţei, Şos. Vitan-Bârzeşti, Splaiul Unirii (malul stâng), Şos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Str. Lucian Blaga, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Opera Naţională.

Autobaza: Ferentari

 

125.
I.M.G.B Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Şos. Berceni, Şoseaua de Centură, Silflor Move.

Autobaza: Ferentari

 

126.
(ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piaţa Romană.

           (întoarcere): Piaţa Romană,  Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piaţa George Enescu, Cal. Ştirbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budişteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Str. Braşov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza : Ferentari

 

131.
(ducere): Complex Comercial Băneasa, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Str. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Al. Lahovary, Bd. G-ral. Gh. Magheru, Piaţa Romană.

           (întoarcere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel Kisseleff, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

133.
(ducere): Gara Basarab, Şos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Şos. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Cal. Griviţei, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Foişorul de Foc, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Cal. Văcăreştilor, Bd. Tineretului.

         (întoarcere): Bd. Tineretului, Cal. Văcăreştilor, Pod Timpuri Noi, Str. Nerva Traian, Str. Traian, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

Autobaza: Ferentari

 

135.
(ducere): C.F.R. Constanţa, Şos. Pipera, Cal. Floreasca, Şos. Mihai Bravu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Foişorul de Foc, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud – Vitan.

           (întoarcere): C.E.T. Sud – Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Str. Polonă, Cal. Floreasca, Şos. Pipera, C.F.R. Constanţa.

Autobaza: Pipera

 

136.
(ducere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, Str. Izvor, Str. B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Pod Izvor.

           (întoarcere): Pod Izvor, Splaiul Independenţei, Bd. Libertăţii, Cal. 13 Septembrie, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timişoara, C.E.T. Vest – Militari.

Autobaza: Militari

 

137.
(ducere): Carrefour Militari, Şoseaua de Centură, Complex West Park, Autostrada Bucureşti – Pitesti, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moineşti, Bd. Timişoara, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Bd. Timişoara, Str. Moineşti, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucureşti – Pitesti, Carrefour Militari.

Autobaza 1: Militari

Autobaza 2: Ferentari

 

138.
(ducere): Cartierul Militari Residence, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Municipiul Bucureşti, Drumul Osiei, Auchan Militari, Bd. Iuliu Maniu, Str. Moineşti, Bd. Timişoara, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa 21 Decembrie 1989.

           (întoarcere): Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălnceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Bd. Timişoara, Str. Moineşti, Bd. Iuliu Maniu, Auchan Militari, Drumul Osiei, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

139.
(ducere): Zeţarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Str. Cap. Preda, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Drumul Sării, Str. Lt. Av. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul.

  (întoarcere): Piaţa Leul, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Str. Amurgului, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Zeţarilor.

Autobaza: Ferentari

 

141.
Zeţarilor, Prel. Ferentarilor, Cal. Ferentari, Bd. Pieptănari, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Olteniţei, Bd. C-tin. Brâncoveanu, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

Autobaza: Ferentari

 

143.
(ducere): Baicului, Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Bucur – Obor.

           (întoarcere): Bucur - Obor, Şos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, Str. Dumitru Slugeru, Str. Paharnicul Turturea, Str. Baicului, Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Şos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Floreasca

 

149.
Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Mărăşti, Bd. Poligrafiei, Str. Băiculeşti, Şos. Străuleşti, Str. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza: Nordului

 

162.
(ducere): Gara Basarab, Şos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Şos. Crângaşi, Bd. Constructorilor, Cal. Giuleşti, Drumul Săbăreni, Drumul Gării, Magaziile C.F.R. 16 Februarie.

           (întoarcere): Magaziile C.F.R. 16 Februarie, Drumul Gării, Drumul Săbăreni, Cal. Giuleşti, Bd. Constructorilor, Şos. Crângaşi, Cal. Giuleşti, Şos. Orhideelor, Gara Basarab.

Autobaza : Militari

 

163.
(ducere): Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Cal. Ştirbei-Vodă, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Ing. Cristian Pascal, Str. Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlău, Şos. Crângaşi, Bd. Constructorilor, Cal. Giuleşti, Cartier Giuleşti-Sârbi.

           (întoarcere): Cartier Giuleşti-Sârbi, Str. Răsadniţei, Str. Sculptorilor, Str. Entuziasmului, Cal. Giuleşti, Bd. Constructorilor, Şos. Crângaşi, Cal. Giuleşti, Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan.

Autobaza : Militari

 

168.
(ducere): Cartier Constantin Brâncuşi, Aleea Cuminţenia Pământului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Porta Sărutului, Aleea Masa Tăcerii, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod. Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piaţa Romană.

          (întoarcere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Drumul Valea Doftanei, Aleea Pasărea în Văzduh, Cartier Constantin Brâncuşi.

Autobaza: Alexandria

 

173.
(ducere): Piaţa Eroii Revoluţiei, Cal. Şerban-Vodă, Şos. Viilor, Str. Odoarei, Cal. Rahovei, Str. Mihail Sebastian, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Valea Argeşului.

           (întoarcere): Valea Argeşului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Braşov, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Cal. Rahovei, Str. Odoarei, Şos. Viilor, Str. Mitropolit Dosoftei, Piaţa Eroii Revoluţiei.

Autobaza 1: Militari

Autobaza 2: Ferentari

 

178.
(ducere):  Cartierul Militari Residence, Str. Tineretului, Str. Rezervelor, Municipiul Bucureşti, Drumul Osiei, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Şos. Virtutii, Şos. Crângaşi, Cal. Giuleşti, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei - Vodă, Sala Palatului.

           (întoarcere): Sala Palatului, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budişteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, Cal. Giuleşti, Podul Grant, Şos. Crângaşi, Şos. Virtuţii, Bd. Uverturii, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Drumul Osiei, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Tineretului, Cartierul Militari Residence.

Autobaza: Militari

 

182.
(ducere): Gara de Nord 2, Bd. Gh. Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Dorobanţilor, Str. Aviator Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P. I. Ceaikowski, Bd. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Şos. Colentina, Şos. Fundeni, Institutul Oncologic.

           (întoarcere): Institutul Oncologic, Şos. Fundeni, Şos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Bd. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Aviator Radu Beller, Piaţa Dorobanţilor, Cal. Dorobanţilor, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Şos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviţei, Gara de Nord 2.

Autobaza: Nordului

 

185.
(ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Drumul Cooperativei, Str. Arefului, Str. Dantelei, Str. Lavei, Cimitirul Ghencea 3.

         (întoarcere): Cimitirul Ghencea 3, Drumul Cooperativei, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Militari

 

202.
Cora Pantelimon, Şos. Dudeşti - Pantelimon, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Şos. Vergului, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Constantin Brâncuşi, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Şos. Vergului, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

205.
(ducere): Laromet, Şos. Bucureşti - Târgovişte, Str. Ghe. Ionescu-Siseşti, Str. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzeşti, Şos. Polizu, Cal. Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Gara de Nord 2.

         (întoarcere): Gara de Nord 2, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gh. Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisselef, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Siseşti, Şos. Bucureşti - Târgovişte, Strandul Străuleşti.

Autobaza: Nordului

 

216.
Gara Progresul, Şos. Gării Progresu, Şos. Giurgiului, Str. Anghel Moldoveanu, Str. Tudor Gociu, Str. Acţiunii, Str. Pogoanelor, Str. Luică, Str. Zeţari, Zeţarilor.

Autobaza: Ferentari

 

220.
(ducere): Piaţa Rahova, Cal. Rahovei, Cal. Ferentarilor, Şos. Sălaj, Str. Freamătului, Str. Cârlibaba, Str. Salviei, Str. Bachus, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Zeţarilor, Str. Anghel Alexandru, Str. Luică, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Str. Dumitru Brumărescu, I.M.G.B. – Vulcan.

         (întoarcere): I.M.G.B. – Vulcan, Str. Dumitru Brumărescu, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Luică, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţarilor, Prel. Ferentarilor, Prel. Ferentarilor, Str. Bachus, Str. Salviei, Str. Cârlibaba, Str. Freamătului, Str. Amurgului, Str. Cap. Preda, Piaţa Rahova.

Autobaza: Ferentari

 

221.
(ducere): Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Bd. Timişoara, C.E.T. Vest – Militari.

         (întoarcere): C.E.T. Vest – Militari, Bd. Timişoara, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Braşov, Bd. Ghencea, Ghencea.

Autobaza: Militari

 

222.
Ghencea, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Cartierul Latin.

Autobaza: Alexandria

 

223.
(ducere): C.E.T. Sud - Vitan, Bd. Energeticienilor, Cal. Vitan, Şos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept), Cartier Rezidenţial Splaiul Unirii.

         (întoarcere): Cartier Rezidenţial Splaiul Unirii, Splaiul Unirii (malul drept), Pod Şoseaua de Centură, Splaiul Unirii (malul stâng), Şos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, C.E.T. Sud - Vitan.

Autobaza: Titan

 

226.
(ducere): Depoul R.A.T.B. Alexandria, Str. Buzoieni, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Cal. 13 Septembrie, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

         (întoarcere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Cal. 13 Septembrie, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Str. Buzoieni, Şos. Alexandriei, Depoul R.A.T.B. Alexandria.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Militari

 

227.
(ducere): Depoul Alexandria, Şos. Alexandriei, Şos. Bucureşti-Măgurele, Str. Caracal, Str. Teiuş, Şos. Alexandriei, Str. Pucheni, Cartier Confort Urban.

         (întoarcere): Cartier Confort Urban, Şos. Sălaj, Str. Muntii Carpati, Str. Caporal Preda, Str. Soldat Croitoru Vasile, Şos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Autobaza: Alexandria

 

232.
(ducere): Auchan Berceni, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Şos. Berceni, Şos. Olteniţei, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Viilor, Str. Dr. C-tin. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piaţa Unirii.

           (întoarcere): Piaţa Unirii, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Dr. C-tin. Istrate, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revolutiei, Şos. Olteniţei, Şos. Berceni, Str. Turnu Măgurele, Bd. Metalurgiei, Auchan Berceni.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Obregia

 

236.
(ducere): Divertiland, Complex Comercial West Park, Autostrada Bucureşti – Pitesti, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Spitalul Universitar.

         (întoarcere): Spitalul Universitar, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucureşti – Pitesti, Carrefour Militari, Şoseaua de Centură, Complex Comercial West Park, Divertiland.

Autobaza: Militari

 

243.
(ducere): Cora Pantelimon, Şos. Dudeşti - Pantelimon, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Bd. Chişinău, Pasaj Doamna Ghica, Str. Doamna Ghica, Lacul Tei.

        (întoarcere): Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Pasaj Doamna Ghica, Bd. Chişinău, Şos. Pantelimon, Cora Pantelimon.

Autobaza: Titan

 

246.
Complex R.A.T.B. Titan, Bd. Theodor Pallady, Drumul între Tarlale, Şos. Gării Căţelu, Şos. Pantelimon, Granitul S.A..

Autobaza: Titan

 

253.
Barajul Dunării, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. C-tin. Brâncuşi, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Şos. Morarilor, Şos. Fundeni, Şos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni.

Autobaza: Floreasca

 

261.
(ducere): Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Mărăşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Str. Ghe. Ionescu-Siseşti, Str. Câmpinita, Str. Jandarmeriei, Complex Comercial Băneasa.

           (întoarcere): Complex Comercial Băneasa, Str. Jandarmeriei, Bd. Oaspetilor, Str. Ghe. Ionescu-Siseşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Piaţa Presei Libere.

Autobaza: Nordului

 

268.
(ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. C.A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Piaţa 21 Decembrie 1989.

         (întoarcere): Piaţa 21 Decembrie 1989, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Militari

 

282.
(ducere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Cal. Griviţei, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Dorobanţilor, Str. Av. Radu Beller, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikowski, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina, Str. Maior Vasile Băcilă, Cartier Fundeni.

         (întoarcere): Cartier Fundeni, Str. Pescarilor, Str. Maior Vasile Băcilă, Şos. Colentina, Str. Doamna Ghica, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Str. P.I. Ceaikowski, Bd. Mircea Eliade, Str. Av. Radu Beller, Piaţa Dorobanţilor, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Cal. Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord.

Autobaza: Floreasca

 

300.
(ducere): Piaţa Clăbucet, Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piaţa George Enescu, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu.

         (întoarcere): Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Clăbucet.

Autobaza: Pipera

 

301.
(ducere): Jolie Ville Băneasa, Str. Erou Iancu Nicolae, Aleea Privighetorilor, Bd. Alexandru Nasta, Bd. Liviu Librescu, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

         (întoarcere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Pasajul Băneasa, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Bd. Liviu Librescu, Bd. Alexandru Nasta, Aleea Privighetorilor, Str. Erou Iancu Nicolae, Băneasa S.A..

Autobaza: Pipera

 

302.
Ghencea, Bd. Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Şos. Alexandriei, Str. Cristalului, Str. Diamantului, Cartier Fortuna Residence.

Autobaza: Ferentari

 

303.
Depoul Alexandria, Şos. Alexandriei, Şos. Bucureşti-Măgurele, Pecinişca.

Autobaza: Alexandria

 

304.
Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Mărăşti, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Şos. Odăii, Şos. Bucureşti – Târgovişte, Laromet.

Autobaza: Nordului

 

311.
Faur, Poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Şos. Câmpia Libertăţii, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti.

Autobaza: Titan

 

312.
(ducere): Piaţa de Gros Bucureşti, Drumul Dealul Bradului, Bd. Metalurgiei, Str. Turnu Măgurele, Str. Emil Racoviţă, Str. Serg. Niţu Vasile, Cal. Văcăreştilor, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piaţa Unirii.

           (întoarcere): Piaţa Unirii, Splaiul Unirii, Cal. Văcăreştilor, Str. Serg. Niţu Vasile, Str. Emil Racoviţă, Str. Turnu Măgurele, Şos. Berceni, Bd. Metalurgiei, Drumul Dealul Bradului, Piaţa de Gros Bucureşti.

Autobaza: Obregia

 

313.
(ducere): Turnu Măgurele, Bd. Alex. Obregia, Str. Serg. Niţu Vasile, Cal. Văcăreştilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piaţa Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Cal. Văcăreştilor, Str. Serg. Niţu Vasile, Bd. Alex. Obregia, Turnu Măgurele.

Autobaza: Obregia

 

323.
Zeţarilor, Prel. Ferentarilor, Str. TopOraşi, Şos. Giurgiului, Piaţa Eroii Revolutiei, Cal. Şerban – Vodă, Bd. Gh. Şincai, Pod Timpuri Noi.

Autobaza: Ferentari

 

327.
(ducere): Şcoala Generală nr. 141, Str. Munţii Carpaţi, Şcoala Generală nr. 127.

        (întoarcere): Şcoala Generală nr. 127, Str. Munţii Carpaţi, Şos. Sălaj, Str. Amurgului, Şcoala Generală nr. 127.

Autobaza: Alexandria

Circulă NUMAI în zilele lucrătoare, pe parcursul anului şcolar. Acces permis NUMAI elevilor Şcolii Generale nr. 141, care învaţă provizoriu în Şcoala Generală nr. 127.

 

330.
(ducere): Piaţa Presei Libere, Piaţa Montreal, Bd. Mărăşti, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Şos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Şos. Ştefan cel Mare, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăşti, Piaţa Montreal, Piaţa Presei Libere.

Autobaza: Titan

 

331.
(ducere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Cartier Dămăroaia.

           (întoarcere): Cartier Dămăroaia, Str. Nataţiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

Autobaza: Nordului

 

331bis.
(ducere): Piaţa Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Presei Libere, Bd. Poligrafiei, Str. Jiului, Str. Nataţiei, Str. Piatra Morii, Str. Coralilor, Şos. Străuleşti, Petrom City.

           (întoarcere): Petrom City, Str. Coralilor, Str. Piatra Morii, Str. Nataţiei, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Alex. Lahovary, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

Autobaza: Nordului

 

335.
(ducere): Complex Comercial Băneasa, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Charles de Gaulle, Cal. Dorobanţilor, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Iancului, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon, Bd. Chişinău, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, Faur, poarta 4.

           (întoarcere): Faur, poarta 4, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Chişinău, Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Piaţa Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Şos. Ştefan cel Mare, Cal. Dorobanţilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Str. Elena Văcărescu, Bd. Ficusului, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza 1: Titan

Autobaza 2: Floreasca

 

336.
(ducere): Complex Comercial Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei, Piaţa Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti.

           (întoarcere):  Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Str. Apusului, Complex Comercial Apusului.

Autobaza: Militari

 

361.
(ducere): Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kiseleff, Arcul de Triumf, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Victoriei, Cal. Victoriei, Podul Naţiunile Unite, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Piaţa Constituţiei, Bd. Unirii, Aleea III, Piaţa Unirii 2.

           (întoarcere): Piaţa Unirii 2, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kiseleff, Piaţa Presei Libere.

Autobaza: Nordului

Nu opreşte în toate staţiile de pe traseu!

 

 

362.
(ducere): Piaţa Presei Libere, Şos. Pavel D. Kiseleff, Arcul de Triumf, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kisseleff, Piaţa Victoriei, Cal. Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Str. Dr. Marinescu, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţie (malul drept), Piaţa Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Cal. Victoriei, Piaţa Naţiunile Unite, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Piaţa Regina Maria, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Parcul Carol I.

           (întoarcere): Parcul Carol I, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mirecea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Cal. Moşilor, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Str. Traian, Foişorul de Foc, Bd. Ferdinand I, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Piaţa Arcului de Triumf, Şos. Pavel D. Kiseleff, Piaţa Presei Libere, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Gara Băneasa, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Piaţa Presei Libere.

Autobaza: Floreasca

Nu opreşte în toate staţiile de pe traseu!

 

368.
(ducere): Piaţa Romană, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Piaţa George Enescu, Cal. Ştirbei – Voda, Str. Luterana, Str. G-ral. H. Berthlot, Str. G-ral. Budişteanu, Str. Mircea Vulcănescu, Cal. Berzei, Cal. Ştirbei – Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

           (întoarcere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Braşov, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Cal. Ştirbei - Vodă, Cal. Victoriei, Str. Dem. I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană.

Autobaza 1: Alexandria

Autobaza 2: Floreasca

 

381.
Piaţa Reşiţa, Str. Reşiţa, Str. Izvorul Rece, Str. Serg. Niţu Vasile, Cal. Văcăreştilor, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, Pasajul Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Piaţa 21 Decembrie, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei.

Autobaza 1: Floreasca

Autobaza 2: Obregia

 

385.
(ducere): Valea Oltului, Prel. Ghencea, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Piaţa Arsenalului, Str. Izvor, Bd. Libertăţii, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Sfânta Vineri.

           (întoarcere): Piaţa Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Str. Halelor, Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei, Pod Izvor, Splaiul Independenţei, Bd. Libertăţii, Str. Izvor, Piaţa Arsenalului, Cal. 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

601.
(ducere): Semănătoarea, poarta 2, Splaiul Independenţei (malul drept), Piaţa Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti.

           (întoarcere): Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei (malul stâng), Str. G-ral. Petre Popovăţ, Şos. Virtuţii, Splaiul Independenţei (malul drept), Semănătoarea, poarta 2.

Autobaza: Nordului

 

605.
(ducere): Complex Comercial Băneasa, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Bd. Aerogării, Str. Aviator Şerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Cal. Moşilor, Str. Sfânta Vineri, Piaţa Sfânta Vineri.

         (întoarcere): Piaţa Sfânta Vineri, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Cal. Moşilor, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, Str. Barbu Văcărescu, Str. Aviator Şerbănescu, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti - Ploieşti, Complex Comercial Băneasa.

Autobaza 1: Pipera

Autobaza 2: Nordului

 

668.
(ducere): Valea Oltului, Str. Valea Oltului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Piaţa Danny Huwe, Străpungerea Răzoare, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei (malul stâng), Pod Cotroceni.

         (întoarcere): Pod Cotroceni, Splaiul Independeţei (malul drept), Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Bd. Geniului, Piaţa Danny Huwe, Drumul Sării, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Valea Argeşului, Str. Valea Oltului, Valea Oltului.

Autobaza: Alexandria

 

682.
(ducere): Baicului, Şos. Gării Obor, Str. Ziduri Moşi, Şos. Colentina, Şos. Andronache, Str. Periş, Str. Cornişei, Escalei.

              (întoarcere): Escalei, Str. Cornişei, Str. Menţiunii, Str. Oituz, Str. Zamfir Nicolae, Str. Gherghiţei, Şos. Colentina, Str. Ziduri Moşi, Şos. Gării Obor, Baicului.

Autobaza: Pipera

 

696.
(ducere): Prof. Dr. Rainer, Str. Prof. Dr. Rainer, Piaţa Eroilor, Bd. Eroilor, Pod Eroilor, Splaiul Independenţei (Malul stâng), Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Şos. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab.

              (întoarcere): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, Str. Witting, Cal. Plevnei, Cal. Şerban - Vodă, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, Piaţa Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, Str. Prof. Dr. Rainer, Prof. Dr. Rainer.

Autobaza: Floreasca

 

697.
Mezeş, Şos. Chitilei, Bd. Bucureştii - Noi, Şos. Bucureşti - Târgovişte, Şoseaua de Centură.

Autobaza: Pipera

 

 

698.
(ducere): Pod Timpuri Noi, Bd. Ghe. Şincai, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. N. Bălcescu, Bd. G-ral. Ghe. Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei.

              (întoarcere): Piaţa Victoriei, Cal. Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. B.P. Haşdeu, Str. Izvor, Bd. Libertăţii, Piaţa Regina Maria, Bd. Regina Maria, Aleea III, Piaţa Unirii 3, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Ghe. Şincai, Splaiul Unirii, Pod Timpuri Nor.

Autobaza: Titan

Nu opreşte în toate staţiile de pe traseu!


--
Ref: http://www.transport-in-comun.ro

3
Turism si calatorii / Trasee troleibuze Bucuresti
« Ultimul mesaj de adminrec Martie 09, 2019, 06:05:53 p.m. »
Trasee troleibuze Bucuresti
--

61.
(ducere): Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Podul Cotroceni, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Master S.A..

(întoarcere): Master S.A., Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Podul Cotroceni, Str. C-tin. Noica, Cal. Plevnei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti.

Depoul: Bujoreni

 

62.
(ducere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. C-tin. Noica, Pod Cotroceni, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Liceul Industrial Auto.

(întoarcere): Liceul Industrial Auto, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Pod. Cotroceni, Str. C-tin. Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Şos. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Gara de Nord.

Depoul: Bujoreni

 

65.
Piaţa Sfinţii Voievozi, Str. Occidentului, Şos. Polizu, Cal. Griviţei, Pasajul Constanţa, Bd. Bucureştii-Noi, Str. Pajurei, Dridu.

Depoul: Bucureştii-Noi

 

66.
(ducere): Spitalul Fundeni, Str. Sportului, Şos. Colentina, Cal. Mosilor, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Cal. Plevnei, Vasile Pârvan.

(întoarcere): Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Cal. Mosilor, Şos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni.

Depoul: Vatra luminoasă

 

69.
(ducere): Valea Argeşului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Pod Cotroceni, Str. C-tin. Noica, Cal. Plevnei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand I, Şos. Gării Obor, Baicului.

(întoarcere): Baicului, Şos. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Piaţa Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Podul Cotroceni, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Valea Argeşului.

Depoul: Bujoreni

 

70.
(ducere): Bd. Basarabia, Str. Lucretiu Pătrăşcanu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budila, Str. Ţepeş Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Cal. Plevnei, Vasile Pârvan.

(întoarcere): Vasile Pârvan, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Lucretiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia.

Depoul: Vatra Luminoasă

 

73.
Bd. Alexandru Obregia, Bd. Alexandru Obregia, Str. Serg. Niţu Vasile, Piaţa Sudului, Cal. Văcăreşti, Bd. Timişoara, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii.

Depoul: Berceni

 

74.
Bd. Alexandru Obregia, Str. Turnu Măgurele, Str. Emil Racoviţă, Str. Serg. Niţu Vasile, Piaţa Sudului, Cal. Văcăreşti, Bd. Timişoara, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii.

Depoul: Berceni

 

76.
Piaţa Reşiţa, Str. Reşiţa, Str. Izvorul Rece, Str. Serg. Niţu Vasile, Piaţa Sudului, Cal. Văcăreşti, Bd. Timişoara, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii.

Depoul: Berceni

 

79.
(ducere): Bd. Basarabia, Str. Lucretiu Pătrăşcanu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budila, Str. Ţepeş Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. G-ral. Ghe. Manu, Str. Occidentului, Şos. Polizu, Cal. Griviţei, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nord, Bd. Ghe. Duca, Bd. Alex. I. Cuza, Str. Dr. Leonida Varnali, Şos. Polizu, Str. Occidentului, Str. G-ral. Ghe. Manu, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Romană, Bd. Dacia, Foişorul de Foc, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Lucretiu Pătrăşcanu, Bd. Basarabia.

Depoul 1: Vatra Luminoasă

Depoul 2: Bucureştii-Noi

 

85.
(ducere): Baicului, Şos. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Şos. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nordi, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand I, Şos. Gării Obor, Baicului.

Depoul: Vatra Luminoasă

 

86.
(ducere): Stadionul National, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Str. G-ral. Ghe. Manu, Str. Occidentului, Şos. Polizu, Cal. Griviţei, Pasajul Constanţa, Bd. Bucureştii-Noi, Str. Pajurei, Dridu.

(întoarcere): Dridu, Str. Pajurei, Bd. Bucureştii-Noi, Pasajul Constanţa, Cal. Griviţei, Şos. Polizu, Str. Occidentului, Str. G-ral. Ghe. Manu, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Romană, Bd. Dacia, Foişorul de Foc, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul Naţional.

Depoul 1: Vatra Luminoasă

Depoul 2: Bucureştii-Noi

 

90.
(ducere): Stadionul National ,,Lia Manoliu”, Bd. Pierre de Coubertin, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Podul Cotroceni, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Valea Argeşului.

(întoarcere): Valea Argeşului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Pod Cotroceni, Str. C-tin. Noica, Cal. Plevnei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Bd. Pierre de Coubertin, Stadionul National ,,Lia Manoliu”.

Depoul: Vatra Luminoasă

 

91.
(ducere): Depoul Alexandria, Şos. Alexandriei, Şos. Antiaeriană, Str. Lt. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Pod Cotroceni, Str. C-tin. Noica, Cal. Plevnei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Mihail Kogălnicean, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Piaţa Rosetti.

(întoarcere): Piaţa Rosetti, Bd. Carol I, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Mihail Kogălniceanu, Piaţa Operei, Splaiul Independenţei, Podul Cotroceni, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Şos. Antiaeriană, Şos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Depoul: Bujoreni

 

93.
(ducere): Valea Argeşului, Str. Valea Argeşului, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Pod. Cotroceni, Str. C-tin. Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Şos. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. C-tin. Noica, Pod Cotroceni, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (Ramura de Sud), Str. Valea Argeşului, Valea Argeşului.

Depoul: Bujoreni

 

96.
(ducere): Depoul Alexandria, Şos. Alexandriei, Şos. Antiaeriană, Drumul Sării, Str. Lt. Nicolae Găină, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Bd. G-ral. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Piaţa Leul, Şos. Cotroceni, Podul Controceni, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Şos. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Gara de Nord.

(întoarcere): Gara de Nord, Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Podul Cotroceni, Şos. Cotroceni, Piaţa Leul, Bd. Iuliu Maniu, Bd. G-ral. Vasile Milea, Drumul Taberei (Ramura de Nord), Drumul Sării, Şos. Antiaeriană, Şos. Alexandriei, Depoul Alexandria.

Depoul: Bujoreni--
Ref: http://www.transport-in-comun.ro


4
Directoare web straine / List of Web Directories (Free & Paid)
« Ultimul mesaj de adminrec Martie 11, 2018, 09:51:52 p.m. »
P   International website directory   2018-03-11   In   PR5
 
P   SEO friendly web directory   2018-03-11   In   PR2
 
P   CIDEM Business Directory PR6   2018-03-11   In   PR6
 
P   Add-url.in - free and paid listings   2018-03-11   In   PR2
 
P   Submit Link to All Links Directory   2018-03-11   In   PR5
 
P   Ellys Directory   2018-03-11   In   PR2
 
P   Addtopsite Directory   2018-03-11   In   PR1
 
P   General Web Directory   2018-03-11   In   PR5
 
1   azdirectory.xyz   2018-02-01   No   PR0
 
2   clipnery.com   2018-02-01   No   PR0
 
3   directory4website.com   2018-02-01   No   PR0
 
4   hash5.biz   2018-02-01   No   PR0
 
5   hunwebdirectory.info   2018-02-01   No   PR0
 
6   linkdirectory.info   2018-02-01   No   PR0
 
7   mydirectory.today   2018-02-01   No   PR0
 
8   ntdirectory.in   2018-02-01   No   PR0
 
9   opendirectory.top   2018-02-01   No   PR0
 
10   razilo.net   2018-02-01   No   PR0
 
11   www.0ad1.com   2018-02-01   No   PR0
 
12   www.businesscatalog.top   2018-02-01   No   PR0
 
13   www.businessdirectory.xyz   2018-02-01   No   PR0
 
14   www.businessindex.xyz   2018-02-01   No   PR0
 
15   www.businessreview.bid   2018-02-01   No   PR0
 
16   www.championdirectory.info   2018-02-01   No   PR0
 
17   www.dmoz.world   2018-02-01   No   PR0
 
18   www.esearch.xyz   2018-02-01   No   PR0
 
19   www.findbusiness.xyz   2018-02-01   No   PR0
 
20   www.fivestarfastlane.info   2018-02-01   No   PR0
 
21   www.googleonlineadvertising.com   2018-02-01   No   PR0
 
22   www.gotodomain.today   2018-02-01   No   PR0
 
23   www.megalinkdirectory.info   2018-02-01   No   PR0
 
24   www.searchweb.today   2018-02-01   No   PR0
 
25   www.seekwebsites.today   2018-02-01   No   PR0
 
26   www.websitesdirectory.info   2018-02-01   No   PR0
 
27   www.websitesindex.world   2018-02-01   No   PR0
 
28   www.wwwdirectory.world   2018-02-01   No   PR0
 
29   80245.com   2017-06-26   No   PR0
 
30   88directory.info   2017-06-26   No   PR0
 
31   www.dyrectory.com   2017-06-02   No   PR0
 
32   www.gtspauae.com   2017-06-02   No   PR0
 
33   www.linkdirectory.online   2017-06-02   No   PR0
 
34   www.worldwebwall.com   2017-06-02   No   PR0
 
35   biddingdirectory.com.ar   2017-04-29   No   PR0
 
36   linkboost.info   2017-04-29   No   PR0
 
37   www.chicagointernetdirectory.com   2017-04-29   No   PR0
 
38   www.citymaildirectory.info   2017-04-29   No   PR0
 
39   www.connectseo.info   2017-04-29   No   PR0
 
40   www.datelinks.info   2017-04-29   No   PR0
 
41   www.deeperlinks.info   2017-04-29   No   PR0
 
42   www.directorycloud.info   2017-04-29   No   PR0
 
43   www.firstlinkonline.info   2017-04-29   No   PR0
 
44   www.imseo.info   2017-04-29   No   PR0
 
45   www.linknarrative.info   2017-04-29   No   PR0
 
46   www.linksef.info   2017-04-29   No   PR0
 
47   www.linkwindfall.info   2017-04-29   No   PR0
 
48   www.vipweblinks.info   2017-04-29   No   PR0
 
49   addyourwebsite.com.ar   2017-04-28   No   PR0
 
50   czpg.info   2017-04-28   No   PR0

51   dirjournal.info   2017-04-28   No   PR0
 
52   executivedirectory.com.ar   2017-04-28   No   PR0
 
53   fozzeyandvanc.com   2017-04-28   No   PR0
 
54   mhurley.org   2017-04-28   No   PR0
 
55   newfreedirectory.com.ar   2017-04-28   No   PR0
 
56   online-business.directory   2017-04-28   No   PR0
 
57   projectcollabmanila.com   2017-04-28   No   PR0
 
58   redirectplus.info   2017-04-28   No   PR0
 
59   vbdirectory.info   2017-04-28   No   PR0
 
60   www.80245.com   2017-04-28   No   PR0
 
61   www.82470.com   2017-04-28   No   PR0
 
62   www.ahugedirectory.com   2017-04-28   No   PR0
 
63   www.azurtrading.com   2017-04-28   No   PR0
 
64   www.besttopdir.info   2017-04-28   No   PR0
 
65   www.blogdir.info   2017-04-28   No   PR0
 
66   www.darkdir.info   2017-04-28   No   PR0
 
67   www.directoryempire.info   2017-04-28   No   PR0
 
68   www.khersonrent.com   2017-04-28   No   PR0
 
69   www.nationdirectory.info   2017-04-28   No   PR0
 
70   www.ourdirectory.info   2017-04-28   No   PR0
 
71   www.tristardirectory.com   2017-04-28   No   PR0
 
72   www.vine8.net   2017-04-28   No   PR0
 
73   www.widedir.info   2017-04-28   No   PR0
 
74   yellowpagesdirectory.org   2017-04-28   No   PR0
 
75   linkkey.info   2016-10-21   No   PR0
 
76   searchinfo.in   2016-10-21   No   PR0
 
77   www.hsdirectory.com   2016-10-21   No   PR0
 
78   www.mynexushunt.com   2016-10-21   No   PR0
 
79   cabanadirectory.info   2016-09-13   No   PR0
 
80   intramate.com   2016-09-13   No   PR0
 
81   linksallaround.net   2016-09-13   No   PR0
 
82   sitemoz.com   2016-09-13   No   PR0
 
83   www.directory-for-submission.com   2016-09-13   No   PR0
 
84   www.localspot.com.au   2016-09-13   No   PR0
 
85   us.olabloga.pl   2016-07-28   No   PR0
 
86   www.arabiantalks.com   2016-07-28   No   PR0
 
87   americandirectory.zaglit.com   2016-07-18   No   PR0
 
88   ask-it.info   2016-07-18   No   PR0
 
89   bizdir.club   2016-07-18   No   PR0
 
90   directorysitesubmit.com   2016-07-18   No   PR0
 
91   gosearchdirectory.com   2016-07-18   No   PR0
 
92   hollinscott.com   2016-07-18   No   PR0
 
93   HomepageSeek.com   2016-07-18   No   PR0
 
94   ontheweblisted.com   2016-07-18   No   PR0
 
95   scotlist.biz   2016-07-18   No   PR0
 
96   submitboost.com   2016-07-18   No   PR0
 
97   www.123suggestlinks.com   2016-07-18   No   PR0
 
98   www.a1directory.xyz   2016-07-18   No   PR0
 
99   www.a1links.xyz   2016-07-18   No   PR0
 
100   www.a1linksdirectory.com   2016-07-18   No   PR0

101   www.a1linkspath.com   2016-07-18   No   PR0
 
102   www.a1linkssource.com   2016-07-18   No   PR0
 
103   www.addingdirectory.com   2016-07-18   No   PR0
 
104   www.addmybookmark.com   2016-07-18   No   PR0
 
105   www.alivedirectory.org   2016-07-18   No   PR0
 
106   www.aonlinedirectory.com   2016-07-18   No   PR0
 
107   www.connectinlink.com   2016-07-18   No   PR0
 
108   www.dcmlab.de   2016-07-18   No   PR0
 
109   www.directory-club.com   2016-07-18   No   PR0
 
110   www.directorydomain.com   2016-07-18   No   PR0
 
111   www.linkbucket.info   2016-07-18   No   PR0
 
112   www.linkingdir.com   2016-07-18   No   PR0
 
113   www.linkinpost.com   2016-07-18   No   PR0
 
114   www.linkmoz.xyz   2016-07-18   No   PR0
 
115   www.linksdirectorypath.com   2016-07-18   No   PR0
 
116   www.listinkerala.com   2016-07-18   No   PR0
 
117   www.mathi.info   2016-07-18   No   PR0
 
118   www.mnmdirectory.com   2016-07-18   No   PR0
 
119   www.pitchlocal.ca   2016-07-18   No   PR0
 
120   www.socialsitebookmarking.com   2016-07-18   No   PR0
 
121   www.spiffysearch.com   2016-07-18   No   PR0
 
122   www.submitpath.com   2016-07-18   No   PR0
 
123   www.webdesignersgalaxy.com   2016-07-18   No   PR0
 
124   www.webdirectorylinks.xyz   2016-07-18   No   PR0
 
125   www.weirddirectory.com   2016-07-18   No   PR0
 
126   22 century tech   2016-05-05   No   PR0
 
127   2daydir - web directory   2016-05-05   No   PR0
 
128   321 web dev directory   2016-05-05   No   PR0
 
129   4dm tech directory   2016-05-05   No   PR0
 
130   5kind | online web directory   2016-05-05   No   PR0
 
131   777dir.com - 777dir resources and information.   2016-05-05   No   PR0
 
132   888 web links   2016-05-05   No   PR0
 
133   9worlds directory   2016-05-05   No   PR0
 
134   A live directory   2016-05-05   No   PR0
 
135   A1 web directory   2016-05-05   No   PR0
 
136   A1webdirectory.net - a1webdirectory resources and information.   2016-05-05   No   PR0
 
137   Abstract directory - seo friendly web directory   2016-05-05   No   PR0
 
138   Abstract directory .net   2016-05-05   No   PR0
 
139   Account suspended   2016-05-05   No   PR0
 
140   Acorn online guide   2016-05-05   No   PR0
 
141   Add and get indexed on search engines   2016-05-05   No   PR0
 
142   Add links to uk   2016-05-05   No   PR0
 
143   Add to general web directories   2016-05-05   No   PR0
 
144   Add to web uk   2016-05-05   No   PR0
 
145   Add url hyper link   2016-05-05   No   PR0
 
146   Advertising seeds | pr3 directory | bespoke pr3 directory advertising seeds |   2016-05-05   No   PR0
 
147   Afavor keywords directory   2016-05-05   No   PR0
 
148   Aglowtan - web directory   2016-05-05   No   PR0
 
149   Aimweblink web directory   2016-05-05   No   PR0
 
150   Akc web tech   2016-05-05   No   PR0

151   Alisani web directory   2016-05-05   No   PR0
 
152   Alive links uk   2016-05-05   No   PR0
 
153   Alive web links   2016-05-05   No   PR0
 
154   All info listed - benefit from seo-friendly links   2016-05-05   No   PR0
 
155   Almond list - categorized list of sites general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
156   Alpine directory - free internet web directory | free url directory   2016-05-05   No   PR0
 
157   Amazing directory   2016-05-05   No   PR0
 
158   Amazing weblinks   2016-05-05   No   PR0
 
159   Approval chances   2016-05-05   No   PR0
 
160   Appy search   2016-05-05   No   PR0
 
161   Apricot list - cheap method to build links general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
162   Ashriser general web directory   2016-05-05   No   PR0
 
163   Ask directory - free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
164   B2b affiliat directory   2016-05-05   No   PR0
 
165   Backlinks compared   2016-05-05   No   PR0
 
166   Be visible on web directories   2016-05-05   No   PR0
 
167   Bellesa directory   2016-05-05   No   PR0
 
168   Benefit from directory submission ::general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
169   Benefit from links in directories   2016-05-05   No   PR0
 
170   Benefit from one-way directory links   2016-05-05   No   PR0
 
171   Benefit from quality one-way links   2016-05-05   No   PR0
 
172   Benefit from submission to directories :: general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
173   Benefit from submitting to directories   2016-05-05   No   PR0
 
174   Benefit from website submissions   2016-05-05   No   PR0
 
175   Benefit from website submissions :: general web directory   2016-05-05   No   PR0
 
176   Benefits marked   2016-05-05   No   PR0
 
177   Best biz booster directory   2016-05-05   No   PR0
 
178   Best paid directories   2016-05-05   No   PR0
 
179   Best reporting service   2016-05-05   No   PR0
 
180   Best way to build one-way links   2016-05-05   No   PR0
 
181   Billeo directory   2016-05-05   No   PR0
 
182   Biointech - web directory   2016-05-05   No   PR0
 
183   Blp link directory   2016-05-05   No   PR0
 
184   Bohainet directory   2016-05-05   No   PR0
 
185   Boioiong ipv6 web directory   2016-05-05   No   PR0
 
186   Browse lists - free directory   2016-05-05   No   PR0
 
187   Burgogi - web directory   2016-05-05   No   PR0
 
188   Business directory   2016-05-05   No   PR0
 
189   Business directory - uk locate   2016-05-05   No   PR0
 
190   Business directory, online advertising, advertise your business - trade   2016-05-05   No   PR0
 
191   Business listing uk   2016-05-05   No   PR0
 
192   Business posted   2016-05-05   No   PR0
 
193   Businez24by7.com   2016-05-05   No   PR0
 
194   Buzz happenings   2016-05-05   No   PR0
 
195   Buzzing with people   2016-05-05   No   PR0
 
196   Canopus free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
197   Case study directory   2016-05-05   No   PR0
 
198   Cennettur directory   2016-05-05   No   PR0
 
199   Cheap method to build one-way links   2016-05-05   No   PR0
 
200   Cheap way to build one-way links   2016-05-05   No   PR0

201   Cheap way to build one-way links general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
202   Cheap way to promote your online resource   2016-05-05   No   PR0
 
203   Cheap way to promote your url general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
204   Cheap way to promote your webpage   2016-05-05   No   PR0
 
205   Cheridennis directory   2016-05-05   No   PR0
 
206   Chestnut directory - best way to build links :: general web directory   2016-05-05   No   PR0
 
207   Chiesa directory   2016-05-05   No   PR0
 
208   Chrisavis directory   2016-05-05   No   PR0
 
209   Christmas directory   2016-05-05   No   PR0
 
210   Circle with in directory   2016-05-05   No   PR0
 
211   Class directory.org   2016-05-05   No   PR0
 
212   Coded listings - get indexed on bing   2016-05-05   No   PR0
 
213   Collection of quality online resources   2016-05-05   No   PR0
 
214   Collection of quality online resources general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
215   Collection of top quality websites   2016-05-05   No   PR0
 
216   Collection of top quality websites general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
217   Comment listings - get listed in a well structured directory   2016-05-05   No   PR0
 
218   Commercial approved   2016-05-05   No   PR0
 
219   Computech ics directory   2016-05-05   No   PR0
 
220   Copper directory - add to general directories :: general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
221   Coseguzzistiche directory   2016-05-05   No   PR0
 
222   Cost effective way to promote your site   2016-05-05   No   PR0
 
223   Cost effective way to promote your webpage   2016-05-05   No   PR0
 
224   Cost effective way to promote your webpage general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
225   Cost effective way to promote your website   2016-05-05   No   PR0
 
226   Crazyt directory   2016-05-05   No   PR0
 
227   D.n.2.i free web directory - dn2i.com   2016-05-05   No   PR0
 
228   Data created   2016-05-05   No   PR0
 
229   Dating india | free sms | gogru mogru ecards | free directory   2016-05-05   No   PR0
 
230   Deep links directory uk   2016-05-05   No   PR0
 
231   Different techniques to acquire links easily   2016-05-05   No   PR0
 
232   Different techniques to acquire links easily ::general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
233   Different techniques to obtain links   2016-05-05   No   PR0
 
234   Different techniques to obtain links ::general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
235   Different techniques to source links easily   2016-05-05   No   PR0
 
236   Different techniques to source links easily ::general free web directory   2016-05-05   No   PR0
 
237   Digital free directory   2016-05-05   No   PR0
 
238   Dir links uk   2016-05-05   No   PR0
 
239   Dir links uk   2016-05-05   No   PR0
 
240   Dir submission uk   2016-05-05   No   PR0
 
241   Dir web listing   2016-05-05   No   PR0
 
242   Dir4uk directory | free uk web directory | business web resources uk web   2016-05-05   No   PR0
 
243   Direcory team - how to source links   2016-05-05   No   PR0
 
244   Direct directory.org   2016-05-05   No   PR0
 
245   Directories links   2016-05-05   No   PR0
 
246   Directories web uk   2016-05-05   No   PR0
 
247   Directory   2016-05-05   No   PR0
 
248   Directory   2016-05-05   No   PR0
 
249   Directory - dgun open directory project   2016-05-05   No   PR0
 
250   Directory benefits - suggest and get indexed on google   2016-05-05   No   PR0


Entire list - http://www.list-directories.com
6
Da, FAN Courier Romania isi bate joc de majoritatea clientilor. Inteleg ca au fost sarbatorile dar asa tepe sa traga FAN Courier?
De curand, am incercat sa trimit un plic (un contract) prin FAN Courier si m-au furat de 37 LEI. Deci practic nu am beneficiat de absolut nimic.
Am trimis plicul de doua ori si mi-au spus ca nu au gasit pe nimeni la destinatie si nici nu a raspuns la telefon, M-AU MINTIT !!
Nu s-a dus nimeni, destinatarul mi-a confirmat ca NU a fost sunat si a stat acasa in permanenta pe perioada livrarii.
De doua ori s-a incercat livrarea, asa mi-au spus. Si a durat si aproape o luna de zile. Acest plic (contract) trebuia sa ajunga in Pitesti (Mai repede il duceam eu).
In fine .. la final am sunat sa vad ce s-a mai intamplat cu plicul si mi-au spus ca au incercat sa ma contacteze telefonic ca sa mi-l returneze, dar pe un numar de telefon gresit.
In fine mi-au adus plicul si m-au taxat de 37 LEI fara sa faca ei nimic, doar l-au tinut la ei in depozit.

Deci clar cei de la FAN Courier sunt niste hoti am si dovezi, le-am facut si reclamatie, convorbiri inregistrate, absolut tot.

"FAN Courier - Niciodata la destinatie, dar de platit platesti".
7
Spam Topics / Verona Tour
« Ultimul mesaj de Segwaysiz Noiembrie 09, 2017, 05:44:46 p.m. »
<b>SEE MORE AND HAVE MORE FUN ON SEGWAY</b>

<p>#1 Segway Tour company rated on TripAdvisor in Verona</p>
<p>We are 100% certain that you will enjoy your tour.</p>
 
<a href=https://segwayverona.regiondo.com/segway-historic-tour-in-verona>SEGWAY VERONA</a>verona
8
Ghid si Strategii / THE WORLD'S FIRST 1000+ AP FIZZ JUNGLE
« Ultimul mesaj de RuNNer Iunie 23, 2017, 02:29:35 p.m. »
[video]https://www.youtube.com/watch?v=1lsZKi0ObmE[/video]
9
Sector 1 / Societate Profesionala Notariala Popa Petruta si Turcu Doina
« Ultimul mesaj de RuNNer Iunie 16, 2017, 05:03:23 p.m. »
Societate Profesionala Notariala Popa Petruta si Turcu Doina
Bucuresti   - AVIATIEI
Sector 1

Notar Public Popa Petruta

Contact: 021.232.25.25, 021.233.25.58, 0722.68.21.18

Adresa:
Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 33-35, bl. 20E, sc. 2, et. 1, ap. 26.
Program:
Luni - Vineri: 09:00 - 15:00
10
Sector 1 / Birou Notarial Individual Conventum
« Ultimul mesaj de RuNNer Iunie 16, 2017, 04:58:17 p.m. »
Birou Notarial Individual Conventum
Bucuresti   - 1 MAI (ION MIHALACHE)
Sector 1 - DOMENII

Contact: 021.317.61.93, 021.317.61.95 , 0730.58.31.05

Adresa:
Str. Lt.Av. Ghe. Stalpeanu, Nr. 2, Et. 1, Ap. 6 Interfon 6
Program:
Luni - Vineri: 10:00-16:00
Pagini: [1] 2 3 ... 10